01 май 2010

Произход на света и боговете


В началото съществувал само вечният, безграничен, тъмен Хаос. В него се криел извора на живота на света. Всичко възникнало от безграничният Хаос – целият свят и безсмъртните богове дори. От Хаоса произлязла богинята Земя Гея. Щироко се разтлала тя силна, даваща живот на всичко, което живее и расте върху нея. А далеч под земята – тъй както далече от нас е светлото небе, се родил мрачният Тартар – ужасна бездна, изпълнена с непрогледна тъма. От Хаоса, извор на живота, се родила и ожитворяващата сила – могъщата любов. Започва да се създава света. Безграничният Хаос родил вечният мрак Ереб и тъмната нощ – Нукта. А от нощта и мрака произлезли вената светлина Етер и радостният, светъл ден – Хемера. Светлината се разляла по света и започнали да се редуват ден и нощ. Могъщата, благодатна Земя родила и безкрайното небе – Уран, и небето се изпънало над земята.
Гордо се издигнали към него високите планини, родени от Земята и широко се разляло вечно шумящото море. От майката Земя са родени Небето, Морето и Планините. Баща те нямат. Уран – небето се възцарил в света. Той се оженил за благодатната Земя Гея. Уран и Гея имали шестима синове и толкова дъщери – могъщите, страшни титани. Един от синовете им – Океан, който обгръщал като безбрежна река цялата земя, и богиня Тетида дали живот на всички реки, които носят своите вълни към морето и на морските богини – океанидите. Титанът Хиперион и богиня Тея дали на света деца: Слънце – Хелиос, Месечина – Селена и румената Зора – розовопръстата Еос (Аврора) . От Астрей и Еос произлезли всички звезди, които светят нощем на тъмното небе, и всичките ветрове: буйният северен вятър Борей, източният – Евър, влажният южен – Нот и приятният западен –Зефир. Освен титаните могъщата Земя родила и трима великани – циклопи с по едно око на челото и трима грамадни като планини педесетоглави великани – Хекатонхейри (сторъки) Уран намразил децата си – великаните, затворил ги в дълбок мрак в недрата на богинята Земя и не им позволявал да излизат на светлина. Страдала за това майка им. Тежало и това ужасно бреме, затворено в недрата й. Тя повикала децата си, титаните, и започнала да го увещава да се опълчат срещу баща си. Титаните се страхували да вдигнат ръка срещу баща си, само Кронос – най-малкия, но и най-коварния, чрез хитрина заграбил властта на баща си. Богинята Нощ се ядосала и за наказание на Кронос му родила цял сонм ужасни божества – Танатос – смърт, Ерида – раздор, Апата – измама, Кери – унищожение, Хипнос – сън с рой мрачни сънища и кошмари, Немезида – отмъщение за престъпления и много други. Тези богове внесли ужас, раздори, измама, борба, нещастие в света, където се възцарил Кронос.


Н.А. Кун - Старогръцки митове и легенди.

Няма коментари :

Публикуване на коментар