11 януари 2012

Обърнати карти. Някои общи насоки.


 Реших, че ще е полезно да се напише един пост, в който да поговоря за значението и общите тенденции при тълкуване на обърнати карти и какво трябва да се има предвид, тъй като това е един много обширен проблем и случаите, които бих могла да изброя за конкретна карта, определено не могат да изчерпят евентуалните бъдещи или настоящи тенденции в реалността, за които се пита.
Отново можем да направим едно сравнение с астрологията и в частност, с аспектите. В астрологията те се делят на хармонични и нехармонични и се казва, че хармоничните нямат проблеми при изразяването на енергията, тя тече спокойно и без особени усилия ние можем да я използваме и да я направляваме. Нехармоничните аспекти, обаче
създават проблем при нашия опит да култивираме това, което те изразяват. Нужно ни е волево усилие, в някои случаи голямо, за да успеем да изведем хубавото от аспекта. А хубаво винаги има. Подобен е и случая с картите, обърнатата карта се намира в нехармонична позиция и тя има проблем при изразяването на принципа си. Появяването на обърнати карти в подредбата,
естествено, не винаги е нещо лошо, но при всички случаи индикира едно не особено добре балансирано проявление на универсалните енергии. В зависимост от спецификите и мястото си в подредбата, картата може да изразаява принципа си прекалено слабо спрямо конкретната ситуация, или пък прекалено силно. Можем да разгледаме тази дисхармоничност в хоризонтално или веритакно проявление на насоката; в хоризонтално - тогава, когато това, което изразява картата, тепърва се е зародило, или пък "му е минало времето" - тогава то може да има по-слабо и невидимо действие. В другия случай, който ни поставя пред по-значително изпитание е тогава, когато външният фактор - да кажем възможността, събитието се намират в пика на развтието си, но ние не се възползваме адекватно от тях. Тук водещ ще е психиката на натива, която чрез волево усилие трябва да намери начин да реализира възможностите си адекватно. Говорейки за психологическият фактор и неговата важност при вземане на решения и преглед на ситуацията, в случая с Таро, не можем да не отбележим тенденцията на някои хора да се опитват да блокират това, което са с цел да се нагодят към някаква преходна ситуация или страх от това, което ще станат, ако приемат даден аспект от себе си. Твърде вероятно картите да регистрират подобен случай като излязат обърнати. Често той е свързан с проявлението на другото, обратното, преиначаване, възвеличаване и хиперболизиране на някои качества, които се мислят за успеваеми. В живота това води до прекаляване при използване на средствата, което, от своя страна, може да ги направи ефикасни и отново навлизаме в сценария на обърнатата карта, която в случая индикира прекаленото й използване. След тези, по-скоро общи насоки, можем да погледнем обърнатите карти и в контекста на различните цветове:
При Големите Аркани - "Нравоучението" на което могат да ви подложат картите, докато теглите за съвет, или пък за някаква ситуация, е със най-силна нотка на упрек тогава, когато излязат обърнати големи аркани. Със сигурност има нещо значително сбъркано в ситуацията и ще е добре да се замислите и да потърсите евентуалното му проявление и в други ситуации. Тенденциите са тук да става въпрос като цяло за изначални гледни точки към живота и способите ни да го направим по-добър и духовен.  Лошото при подобно проявление, естествено, извадено от контекста на специфичните комбинации, се корени в това, че нещо не е наред с основно положение, което питащият е заел в ситуацията. В такова положение е най-силно изразена и препоръката на картите за оттегляне, отдръпване от ситуацията, преглеждане на ценности, приоритети и евентуално духовни практики, медитация с цел да успокоим психиката си, да се свържем наистина с Висшия си Аз и да намерим истинния отговор, който търсим. 
При Жезлите - Често имаме его-базиран проблем. Астрологично погледнато, при обърнати жезли е хубаво да погледнете планетите, които са ви в огън, домове на живота, или пък положението на Слънцето и евентуално да премислите какви проблеми биха създали. Прекалено силно изразени страсти, често съчетани с не особено ясно виждане на ситуацията. Не биха довели до добър развой на нещата. В другата крайност, лиспа на лична енергия, спонтанност и ентусиазираност, които всеки човек трябва да има в някакви поне минимални количества, защото огънят е онази стихия, която задвижва живота вътре в нас. 
При Чашите -  Емоционалната ни същност е разклатена и нестабилна и отново вероятно не сме особено готови да погледнем реалността такава, каквато е. Влагаме прекалено много от себе си там, където не трябва, в нещо което не трябва до толкова, че започваме да пречим на развитието му, да го "задушаваме" с водата си. Малко вода е нужна, като животворен дъжд, който да напо
и сухата земя, но се съгласете, че да направите новия Ноев потоп дори и в преносно значение не е точно това, което сте търсили като решение. В такива ситуации, в които чашите са излезли от контрола ни, сме потопени в една прекалена пасивност, мечтателство и нереалистични представи за това, което стои пред нас. Отношението ни към света не е адекватно и варира от задушаваща и обсебваща любов до истерични демонстрации на "непукизъм". 
При Мечовете - Умът ни не е спокоен и не може да намери баланса си. А умът се страе към хармония, баланс и вътрешно спокойствие и ги намира тогава, когато знае отговорите на всички въпроси "ЗАЩО", които го терзаят. Или поне на повечето, които са важни в случая. Обърнатите мечове много силно затлачват действието на събитията, въпреки че попринцип са карти, които индикират "бързо" разрешение на проблемите. Често се падат обърнати в комбинации, в които несъзнателно се въртим в кръг и поради тази причина губим времето си и не използваме меча по правилния начин. Може би най-неприятният цвят, когато са обърнати, тъй като оставят човека в нервно безпокойство, докато действията са бавни и това е изключително зле действащо на нервната система. Като отношение и негативна тенденция за установено държане и определено подходът, който не трябва да приемате, са студени, дистанцирани, саркастични и не особено заинтересовани от чувствата на хората. 
При Пентаклите - Пентаклите са специфичен цвят и това, което силно ги отличава от Жезлите, Мечовете и Чашите, е че те, за разлика от тях, не са флуидни. Те единствени отразяват физическата матрица на живота. Поради този факт, недалновидни решения по отношение на тях не влияят кой знае колко пряко към духовното ви развитие и отношенията ви с хората, но могат да донесат толкова много неприятни последици и злободневни проблеми, с които да трябва да се оправяте, че за по-нататък няма да имате време да се занимавате с нещо друго, освен да оправяте кашата с тях. От една страна може да означават недалновидно, игнорантно отношение към въпросите за материалния свят и прагматичната нагласа на човека като цяло. В този случай бягате към една от крайностите на някой друг цвят, вероятно, в нейното свърхпроявление. Това, което за жалост често наблюдавам у хора, които се заимават с духовни практики, е тяхното отвратително отношение към материалния свят. Разберете, че докато сте в материалния свят, вие имате дълг към него и към това върви съответното ваше отношение и ако в другите случаи може да минете "между капките" и да компенсирате една флуидност с друга, не може да заместите пентаклите с нищо. В другата си крайност - прекалена материалистичност, липса на висши идеали, човек, който е потънал в сивото ежедневие и е загубил "лика си", емоционална дистанцираност, отношение, което се опитва да "премери" и "овладее" напълно спонтанността и човешката чувственост и чувствителност; човек, който деградира в животно. Опит за контролиране, "превръщане на флудните елементи в нефлудни" с цел да могат да се държат, виждат, пипат и всичко, което следва от това.


Няма коментари :

Публикуване на коментар