04 декември 2013

Защо сигнификаторът на питащия е важен в Таро?

Попаднах на http://www.youtube.com/watch?v=9uCVKUPyesg . В този клип мъжът отговаря на въпроса как да "не блокираме" по време на интерпретацията на картите за друг човек. Главното решение, което той предлага, е винаги на масата да има карта - сигнификатор на питащия. Не се бях замисляла за подобна техника, но анализирайки чутото, за мен все повече започва да има смисъл. Държа да подчертая, че не става въпрос за онази техника при която гледате косата, очите или се съобразявате с характера на някого и тупвате като сигнификатор една карта по ваше осмотрение. Това, лично за мен, винаги е било и винаги ще е една абсолютно безмислена процедура, която не води никаква разлика до тълкуването или по-доброто свързване с картите. Сигнификаторът се ТЕГЛИ. Добра идея е да е преди другите карти, все пак, и в различно размесване (след като сте телили сигнификатора, разбъркайте и цепете картите поне още веднъж). Освен това, вие не може да знаете със сигурност какъв е един човек, ако не го познавате в тази светлина. Например, той може да е много мил, добър и спокоен приятел, но на работното си място да се превръща в перфекционистичен звяр. Това променя самата идея за това какъв трябва да е сигнификатора.


Кога можем да блокираме при интерпретиране на картите?

Често може да се случва. Една от причините е ако гледате на близък човек и тогава, до известна степен, вероятно съпричастни с него, вие се опитвате да видите в тях нещо, което не е там, нещо, което да потвърди положителния отговор за този човек, на когото държите. Интерпретирайки, е възможно вие да пропускате малки и важни детайли, които могат да преобърнат целият смисъл на картите пред вас. В настоящият пост, обаче, няма да се заниамвам с проблематиката на това.

Друг случай е, когато гледате на непознат или почти непознат човек. Независимо дали сте решили с това по някакъв начин да си изкарвате прехраната, или просто в кафенето, в което сте седнали, идва момиче, пърхащо като пеперудка и ви пита дали може да й гледате, няма значение. Вие няма как да знаете скритите мотиви зад въпроса на този, който го задава, защото едва ли знаете всичко за ситуацията. Може да зададете някой друг, допълнително изясняващ въпрос на питащия, за да разберете вие за какво става дума, но и тогава не може да разчитате напълно на това, което чувате. Първо, защото вие чувате само една субективна гледна точка спрямо историята, която се крие зад въпроса, второ, чувате откъслечна субективна гледна точка и трето, може би най-важно, не може да очаквате човека пред вас, освен ако наистина не сте много близки, напълно да разкрие сърцето си. Не може да очаквате той да каже колко го е страх, колко е ядосан, угнетен или как в главата му непрестанно има някаква мисъл как той не е достатъчно добър и поради това лошите неща в живота му се случват. Но за да запазим и положителните нотки в тази публикация - не може да очаквате от скрития нарцис да ви каже, че той знае, че нещата ще се развият добре и търси чрез картите просто поредното потвърждение, за което да си навири носа. А какво е вътрешното състояние на питащия е важно от две гледни точки: първо, то дава насока в самото гледане, второ - то трябва да е определящо за вашия психологически подход спрямо човека (ако НАИСТИНА искате да помогнете).

Насока в гледането

Известен факт е, че всяка една от картите Таро има изключително много значения. Понякога една карта може да се тълкува като пълна противоположност на това, което попринцип означава, което допълнително обърква ситуацията. Как, тогава, вие разбирате кои са логичните значения, които трябва да подберете? Това, което аз най-често използвам, а и може би всеки друг - е да се съобрази с околните карти и да намери във всяка карта тези значения, които ще резонират със значенията на другите. Това не винаги е достатъчно. Най-често този недоимък на информация ясно се вижда при гледане за любовни отношения с общи подредби (където няма колонка точно определена за единия човек и колонка, точно определена за другия) - например гледате с три карти, келтски кръст. В главата ви изниква тази невероятна интерпретация каква е ролята на единия човек във връзката и каква е ролята на другия. И проблема! Не може да познаете този, който стои срещу вас. Картите някак не позволяват презумцията. И ето, на помощ ви идва сигнификатора - коя роля, от двете, които разгадахте, повече пасва като настроение на сигнификатора?

Психологическият подход.

Във по-горе споменатото видео е даден пример с двама човека, които идват при вас, и двамата са си загубили работата и питат какво да правят. За единият сигнификаторът е 2 жезли. Значи знаете, че си имате работа с човек, за който тази ситуация всъщност не е толкова неприятна. Той е намерил вътрешните си сили, преборил се е и сякаш по-скоро, наистина е очаквал това да се случи, за да може да се залови с някой нов проект. Той е готов да чуе за нови възможности, така че вие имате предоставената възможност, направо директно да му кажете за тези възможности. Но, ако например, сигнификаторът е 6 чаши, вие ще знаете, че човекът, който стои пред вас всъщност е по-меланхоличен, склонен е да идеализира и гледа в миналото, неговата натурва в случая ще се прояви по по-пасивен начин, следователно не може да подходите толкова директно, а сякаш ще трябва да свъреже това, което имате да му кажете, с нещо от миналото. Една интересна интерпретация, която е предложена е защо да не накараме човека да се занимава с нещо, с което е искал да се занимава в детството си? 

Няма коментари :

Публикуване на коментар