09 март 2014

Юпитер - как да се възползваме максимално от него

Юпитер, може да се каже, че в няколко отношения е като царят на Слънчевата система - той е най-голямата планета сред всички останали и е кръстен на римският еквивалент на гръцкият цар на боговете - Зевс. Ако направим кратък психологически анализ на самият Зевс и проявленията му в митологията, вероятно можем да направим и някои важни заключения отностно същността и посланието на Юпитер в нашият хороскоп.Ниска вибрация:

Началните години на възкачването на Зевс на власт не могат да се определят като спокойни и благонравствени. Те са изпълнени с тирания. Особено много това личи в мита за Прометей, където краденето на божественият огън от Прометей се превръща в повод за силни прояви на жестокост и елитаризъм от страна на Зевс.  Но дори и в характерът на младият Зевс, когато той все още е неовладян и твърде импусилвен, могат да се забележат положителните характеристики на огнената стихия като храброст, инциативност, вродени способности за лидерство. Проблемът е как точно използваме тези качества. Гневът на Зевс не е първичен и водеща емоция така, както е при Арес. Реално Зевс винаги е провокиран. Лесно се навлича гневът му тогава, когато има проявена непсраведливост или безчестие. Това качество е изконна част от психологическият му портрет в цялостното му развитие. Конфликтът на Прометей се базира както толкова върху Зевсовия елитаризъм, така и върху факта, че Прометей проявява хитрост, безчестие, лъжа спрямо Зевс. Действа зад гърба му.  Така и ние, хората често сме фрустрирани, когато се сблъскаме с несправедливостта и започваме да гледаме на ситуацията високомерно  като вземаме предвид само каква трябва да бъде в нашите собствени морани категории и виждания.