08 април 2014

Fehu - Фейхо

Ключови думи: Богатство, пари, храна - достатъчно, за да оцеляваш. Късмет, лична сила, финансова сигурност. Кръговратът на личната сила.
Управлява следните психически процеси: Присъствие (в настоящето), свобода, първи впечатления, зараждането на младата любов
Проявява следните енергии:  Мобилност, подвижност, късмет, харизма, движение, енергии, които може да се пренасят, мана, сексуално привличане
На физическо ниво: Пари, скорошните покупки, репутация, свежест, мода
При гадаене:
(+)Ново начало, успех в публичните начинания, ясновидство, енергия, пътуване, пари
(-) Желание за контрол, лакомия, неуспех, липса на движение, атрофия, бедност, край


Управлява:

-> Пренасяне на нашата енергия върху някой друг. Пренасяне на енергия или проекция. "Изпращаща" руна
-> Заземява енергиите в личната сфера

-> Повишение в личната сфера и в публичните дела. Промяна на обстоятелствата
-> Повишаване на личното имущество
-> Съзнателно поставяне на ново начало

Фейхо е руната на късмета, а Вселената функционира не толкова на принципа  на случайността, колкото на принципа на късмета. Късметът е енергия и с Фейхо задържаме енергията и късмета си. Всичко, което сме задържали, можем да използваме в магията си. Тази енергия е базисната енергия, чрез която придобиваме богатството и влиянието, което ще градим в този живот. Когато постъпваме храбро, увеличаваме късмета си.
Кръговратът на силите, богатството, възможността на всички неща да се придвижват,  е ключовият аспект, когато разглеждаме Фейхо. Тези неща се асоциират с поставянето на ново начало, но трябва да се има предвид, че няма истинско ново начало, нито край, а ние виждаме само съзнателните белези на собствената ни трансформация. Това най-добре може да се разбере, когато руните се изучават като свеобразен цикъл (за целта наредете ги в кръг).
Вярно е, че най-добре ще се справяте с парите благодарение на влиянието на Фейхо, но парите са опростено и глобално изображение, което не изчерпва истинските сили на Фейхо. По-добре, когато говорим за богатство, да си представяме храна, вода, подслон, дрехи и всичко от което имаме нужда да живеете нормално, а не ненужни луксозни вещи. 
Фейхо активира волята, възстановява самоувереността и помага при определяне на целите, стига те да се подкрепят веднага с действия. Използвайте тази руна, за да спрете да се бавите. Освен това, напомня, че първо трябва да помислим за всичко, което идва от нас (а не отвън), което е основополагащо правило, когато работим с руните.
Вибрацията на тази руна има връзка със сексуалното привличане, първите впечатления, младата любов. Фейхо ни нашепва, че времето да действаме е СЕГА.
Когато съзнателно използваме парите си за правилните цели, сме усвоили енергията на Фейхо. В съвременното общество е полезно да се опитаме да погледнем богатството през друга гледна точка, за да осъзнаем кое наистина е ценно. Чрез богатството ни ние можем да творим във всеки глобален аспект. Богатството не е статична маса и то не се поддава на точно измерване. Разсъждението по тази тема може да ни донесе по-ясни виждания за смисъла на Фейхо.

Runesecrets - оригинал

Няма коментари :

Публикуване на коментар