30 октомври 2014

Методи за приблизителна ректификация

Ректификацията е част от наталната астрология, която се занимава с точното установяване на времето на раждане. У.Лили с право в труда си "Християнска Астрология" предупреждава студентите по астрология да не пристъпват към каквито и да е било други анализи на картата преди да са направили ректификация. В днешни времена, естествено, неизвестните не са толкова, колкото са били по време на У.Лили и повечето от нас знаят часа си на раждане поне с приблизителна точност. Това не означава, че ректификацията не е за вас. С колкото по-точен час на раждане разполагате, толкова по-добре за вас.
Голям проблем за хората, които започват да се интересуват от астрология или желаят да направят астрологическа консултация, е, да разберат колко важно е това. Твърдението на родители и близки в това в колко часа сте се родили не е достатъчно. Добре е да проверите истинността на твърдението със справка в общината за записания в акта ви на раждане час и след това да пристъпите и към астрологическа ректификация. Записаният ви час на раждане в общината също може да даде отклонения от събитийността, тъй като