Астрологични съответствия в Таро


Между астрологията и картите Таро могат да се намерят много общи белези, но така и да се констатират някои съществени различия. И двете представляват системи за опознаване на себе си и предсказване на бъдещето. Макар да има редица спекулативни теории по отношение на възникването на гадането с карти, които са обвързвани с посочването на различни датировки за възникването му, астрологията  е по-древната от двете системи. Тя се базира на емпиричен опит на наблюдаване на обектите в Слънчевата система, както и неподвижните звезди и влиянието им върху монданните процеси, климата, природата на човека и др. Таро, и гледането на карти като цяло, се базира преди всичко на интуитивните умения на гледащия - макар картите да имат определени значения, които по дефиниция им принадлежат, различни хора виждат различни нюанси от тях и могат да интерпретират една карта по различен начин и въпреки всичко, отново да проведат успешно гадание.

Астрологията превързхожда Таро в предиктивните си възможности по отношение на значими процеси и позволява да видим отдалеч препятствията на пътя си, както и да разберем цикличността, в която те се проявяват в живота ни. Чрез нея идентифицираме архетипите. Таро, обаче, е по-удобният инструмент за ОПОЗНАВАНЕ на вече идентифицираните архетипи, именно заради интуитивната връзка, която използва човек по време на гаданието си той по-лесно разкрива смисъла зад ритъма на Вселената, който вече познаваме, благодарение на астрологията.
Кореспондиращите на Таро картите астрологически архетипи и тяхното познаване е важно за гадателя, тъй като добавя много нова информация и насоки по отношение на основните значения на картата. Освен това, в 90% от случаите, ако не и повече колодите, които се използват в съвремието са свързани по известен начин с ордена на Златната Зора (в който са членували Уейт и Кроули). Именно в края на 19 век и началото на 20 век благодарение на този орден и неговите членове се сдобиваме с широко разпространените и приети кореспонденции между двете системи. Все пак важно е да се отбележи, че дори тези окултисти да са положили усилия, за да намерят най-добрия "управител" на различните карти, не може да се постави знак за еквивалентност между значението на отделната карта и астрологическата корелация.
 Значението на картата е отделно, не се изчерпва с астрологическата позиция, която представя тя, възможно е дори да носи признаци, които изобщо не са характерни за астрологическия еквивалент. Такъв е случаят с Императрицата, която представя майчинският архетип в Таро, а за астрологически управител й е избрана Венера. Макар сред другите значения на Императрицата определено да се долавя Венериното влияние, определено това не е случая с майчинството, тъй като в астрологията за това отговаря Луната.


Има многобройни системи, чрез които различни окултисти назначават "управители" на съответните аркани от Таро. В настоящата статия се спирам на приликите и разликите между системите на Уейт и Кроули, тъй като са най-разпространените.
Съществуват определени теоретични различия между отделните кореспонденции, които се използват в Уейт-традицията и в Кроули-традицията.
  Една от най-видимите и най-дискутираните е размяната на две карти - съответно номер 8 и 11 в различните колоди. Кроули прави размяната, подтикнат поради различни езотерични причини, свързани с Кабала. При запазването на тези съответствия, обаче, се нарушава последователността на кореспондиращите на големите аркани зодиакални знаци - още едно доказателство, че макар астрологичните съответстивия изключително да задълбочават и значението на самите карти, все пак между различните системи не може да се сложи знак за еквивалентност и те да са в перфектна синхроничност.


Схема на класическото астрологическо управство
Другата промяна засяга участието (или неучастието) на транссатурновите планети при формиране на различните кореспонденции при Големите аркани (0, XII, XX) . Уейт е сметнал за нужно да интегрира в колодата си вибрациите на външните планети и да им даде съответствия с Големите Аркани. Кроули не е сметнал това за нужно. Кои астрологически кореспонденции повече ви допадат е въпрос на гледна точка, тъй като и двете системи не са перфектни. При колодата на Тот не достига един Голям аркан, който да кореспондира единствено с елемента Земя, за да може балансирано да са представени  четирите елемента. От друга страна, лично за мен е факт, че астрологията като наука е абсолютно функционална и използваема и без представянето на т.нар Висши октави и се е справяла добре със задачата си хилядолетия наред без да ги познава. Системата на старото управство, в която една планета управлява винаги два знака, а светилата - по един, е до известна степен, съвършенство, баланса на който към момента нарушен с използването на новите управства - парадоксален случай, в който някои знаци са управлявани от т.нар Висши октави, което кара някои индивиди грешно да си въобразяват, че тези знаци са по-висши от други и което кара някои астролози да се опитват да назначават за управители на знаците, останали под двойно управство, всевъзможни астероиди с минорно астрологическо значение - всичко това, за да изгладим възникналото неравенство с лек привкус на хаос при управлението на знаците.
Нещо друго, над което си заслужава да се помисли е кореспонденцията на Глупака с Уран и кога тя е адекватна и кога - не съвсем. Всеизвестно е, че това е нулевият аркан и от него Глупакът започва пътуването си през другите. В Уейт-традицията той по-скоро е една душа, тръгнала на път от по-фино измерение, която е на път да стигне до ръба на пропастта и при падането си там да попадне в нашето измерение като вече инкарниран човек. Кроули стига доста по-далеч и неговият Глупак не е просто една душа, тръгнала по собствения си път, а е израз на prima materia, първичната материя, от която е възникнало всичко, цялата Вселена. Да сложим като кореспонденция на това средностатистически газов гигант с красив цвят, обикалящ около нищожна жълта звездичка, просто защото и ние обикаляме около тази звезда, ми се струва доста егоцентрично. Въздухът действително е най-близкото, което имаме като кореспонденция, защото в момента в който енергията се е превърнала в материя в момента на раждането на нашата Вселена, първите елементи са били именно газообразните и най-леките. Това не е някаква езотерична докадка, а научно установен факт.
Както виждате, обосновката на астрологическата кореспонденция може да е доста обширна, поради което мисля, че е по-скоро редно да коментирам онези съответствия, които силно озадачават начинаещия:

Някои астрологични съответствия при Големите аркани:


1. Висшият Жрец и Телец - За онези, които знаят нещо за астрология и тепърва решават да учат Таро, това може да е доста озадачаваща кореспонденция. Свикнали сме да считаме Телец за силно материален знак и преди всичко, асоциираме го (него, както и неговия управител Венера) с материалното благоденствие, красивите интериорни предмети, добрата храна, а може би и изисканото облекло. Та кой е той, Телецът тогава, че да ни учи на РЕЛИГИЯ и догми, засягащи виждането ни за Божественото? Има доста знаци, които биха свършили работата по-добре - Стрелец, например - не е ли той този, който кореспондира най-добре с божествените закони? Вероятно да, но Стрелецът става философ, а не Жрец, защото той НЕ Е догматик. А това е карта, която е свързана с догмата. Жрецът не си измисля правилата, нито ги създава и няма такива намерения, той прокрадва последователно и продължава вече установените привички - а това най-добре се прави от неподвижен знак от астрологична гледна точка. Управството на Венера над Телец му дава определени социални умения и обаяние, чрез които да привлече хората в обществото, което създава (или продължава) и да ги вдъхнови да продължат да правят нещата така, както са правени преди 500 години ... или 5000 ... а защо не и 50 000. Кой да направи по-добре това от най-неподвижния след неподвижните знаци. Луната екзалтира в Телец, което, казано на езика на Таро, създава положителна връзка между Висшата Жрица и Жреца. Това му помага правдиво да консолидира интуитивните прозрения и връзката с Божественото, които идват при нас чрез Висшата Жрица.

2. Колесницата и Рак - Колесницата е една от най-агресивните карти в цялата Таро колода, която се свързва с наличието на много решителност, енергия, твърдост и воля - все качества, които мнозинството хора определено не биха преписали на майчински настроения архетип на Рак - до колко справедливо, това е отделен въпрос. Не трябва да забравяме, че все пак Рак е един от четирите кардинални знака и поради това неговото архетипно проявление няма как да не е свръзано с проява на Волята. Денят, в който всяка година Слънцето (астрологическият символ на волята и творческият ни потенциал) неоспоримо господства над всичко, е денят на Лятното Слънцестоене, което се състои в 0 градуса Рак. При този Голям аркан проблемът е по-скоро за ръководенето на вече натрупаната през изминалите други 6 аркана енергия, а не толкова за създаването й. В изображението често фигурират животни (Коне, сфинксове и други), едни черни, други бели, за да подчертаят, че работата на колесничарят е да управлява успешно две противоположности, които се съревновават с равни сили и които, ако не бъдат правилно направлявани, ще се самоунищожат, оставяйки хаос след себе си. Управляващият трябва да държи юздите опънати, което не винаги означава да ги държи изкъсо, а изкуството да знае и кога да отпусне, за да не се скъсат - и ... ето, виждате ...  цялото това описание подозрително започва да прилича на метафорично представяне на възпитанието на разбеснял се тийнеджър.

3. Умереност и Стрелец - Трудно е да си представим как Стрелец, прекаляващ с дебелашките си шеги, с щедростта си, а понякога - и с наивността си, е кореспондиращ с Таро карта, наречена  УМЕРЕНОСТ. Всеки, който познава Стрелци от достатъчно дълго, би ги нарекъл по много начини, но умерени вероятно е последната дума, която бихме могли да използваме за тях - след песимисти, естествено. Проблемът тук е до някъде названието на картата, което Уейт е избрал, както и нашето възприятие за това какво представлява умереността. Представяме си я като някакъв среден път, по който трябва да вървим, състояние, в което не се намираме нито в едната крайност, нито в другата без особено да се замисляме, че крайностите ... всъщност се срещат и смесват, правейки нещо трето - този наш среден път. Умереността, следователно, не е толкова свързана с това дали сте измерили точно 200 грама брашно за кекса (а повечето хора така си го представят), колкото е процесът, в който смесвате брашното с правилното количество други продукти, за да стане сместа качествена и годна да се превърне в кекс. Стрелецът е, от тази гледна точка, една правилна рецепта, или поне митичният образ, асоцииран с него, е такъв - кентавърът. Той нито е кон (крайност), нито е човек (крайност), а е животно, носещо белезите и на двете - и в него постоянно се борят разумът на човека и инстинктивните реакции на животинската му част. Така, носещ и двете качества в себе си, той умее да вижда простотата зад природните закони и да ги превръща във философия.

4. Луната не кореспондира с Луната, а с Риби - Това противоречие лесно се изчиства тогава, когато се прочете значението  на Луната в Таро и в него се види, че преобладава по-скоро Рибешката, Нептунова нотка на неизвестното, непознатото, отколкото типичните функции на Луната в астрологията.


 


Представяне на астрологическите съответствия в Таро: Големите аркани във външната част на колелото съответстват на планетите, които управляват съответната малка аркана до тях.

 
Астрологични кореспонденции на Малките Аркани:
Съответствията при малките аркани, преди всичко, се определят от цвета, към който те принадлежат. Така:
- Жезли - Огън
- Чаши - Вода
- Мечове - Въздух
- Пентакли (Дискове) - Земя

Освен елементът си, всяка Малка аркана има съответствие с астрологичен знак и планета - това съответствие в зависимост от нуждите на гледащия или естеството на гаданието, може да използва дадените кореспонденции като: Само използва планетата, която е астрологичното съответстиве, или само използва знака, който съответства, но това което най-често правим е, че разглеждаме позицията така, както се разглежда планета в знак - например 6 жезли носи характеристиките на Юпитер в Лъв.

Осем меча (от Тарото на Тот) с изобразено
астрологическо съответствие:
Юпитер в Близнаци

Според общоприетите виждания, Асото символизира елементът на Духа и поради това предоставя потенциални възможности, които все още не са реализирани във физическата матрица. Асата нямат съответствия с планета или знак, а само с конкретна стихия в зависимост от цвета на боята си.
Така, във всеки цвят, от малките аркани остават по 9 карти (3х3). Кореспондиращите знаци във всеки цвят следват и логиката на астрологията:
- Двойките, тройките и четворките съответстват на кардиналния знак на съответната стихия - Така, два меча кореспондира на въздушният кардинален знак - Везни;
- Петиците, шестиците, седмиците съответстват на неподвижния знак на съответната стихия;
- Осмиците, девятките, десятките съответстват на подвижния знак на съответната стихия.

Това не е случайно решение по нечие усмотрение, а също следва логиката, по която се материализират намеренията ни на Земята. Първо се пораждат като идеи (Асо), инициираме започването на процеса на осъществяването им (кардиналност), затвърждаваме намерението (неподвижност), но все пак идва моментът, в който следва видоизменението и привнасянето на нова енергия (подвижност).


Съответствия на дворцовите карти:

 
В системата на Уейт, в дворцовите карти участват Крал, Кралица, Рицар и Паж:

- Пажът се свързва само със стихията си, без да има конкретен знак;
- Рицарят представя подвижния знак от неговата стихия;
- Кралицата представя кардиналният знак от нейната стихия;
- Кралят представя неподвижния знак от неговата стихия;

Системата на Кроули в Тарото на Тот и подобните му колоди е малко по-различна. Дворцовите карти са, както следва: Рицар, Кралица, Принц, Принцеса. Те, естествено, носят елемента и качествата, които се асоциират с боята, към която принадлежат, но имат някакво отношение, функция, която приемат, спрямо елемента си, която се означава с втори елемент. Така, Рицар Пентакли, например е Огънят от Земята. Той продължава да  земен и да носи качествата си на практичен, трудолюбив и т.н, но тъй като е "огънят от земята", изразява активно тези качества - по огнен начин.

- Рицарите съответстват на изразеното, зряло мъжко начало и се асоциират с елемента Огън
- Кралиците са зрялото женско начало и се асоциират с елемента Вода
- Принцовете се асоциират с елемента Въздух
- Принцесите - с елемента Земя.


Така портретът на всеки дворцов аркан, принадлежащ към колодата на Тот, е лесно да се илюстрира, ако имаме познания по астрология или просто знаем какви личностни характеристики дават съответните елементи. Аз, например, съм зодия Рак (т.е централната ми същност е водна), но имам не само много вода, но и земя - затова колодата ме означава като Принцеса Чаши, която е земната част (проявление) на водата. Тази система позволява проследяването на определени елементни дефицити у човека на когото или за когото гледате.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Мечовете в любовните въпроси

Пентаклите в любовни въпроси

Кратък преглед на ... Таро на Търсещия