Публикации

Показват се публикации от март, 2014

Юпитер - как да се възползваме максимално от него

Изображение
Юпитер, може да се каже, че в няколко отношения е като царят на Слънчевата система - той е най-голямата планета сред всички останали и е кръстен на римският еквивалент на гръцкият цар на боговете - Зевс. Ако направим кратък психологически анализ на самият Зевс и проявленията му в митологията, вероятно можем да направим и някои важни заключения отностно същността и посланието на Юпитер в нашият хороскоп. Ниска вибрация: Началните години на възкачването на Зевс на власт не могат да се определят като спокойни и благонравствени. Те са изпълнени с тирания. Особено много това личи в мита за Прометей, където краденето на божественият огън от Прометей се превръща в повод за силни прояви на жестокост и елитаризъм от страна на Зевс.  Но дори и в характерът на младият Зевс, когато той все още е неовладян и твърде импусилвен, могат да се забележат положителните характеристики на огнената стихия като храброст, инциативност, вродени способности за лидерство. Проблемът е как точно използваме