Kenaz - Кейноуз


Ключови думи: Факелът като символ на познание и интелект, просвещение и търсенето на такова, занаят, хитрост, придобиване и прилагане на знанията, окултни женски тайни, интуиция, желание да преподаваш или да учиш, съществуваща възможност, игривост.
Психически: Яснота на мисълта, познавателни способности, смирение, наблюдение;
Енергия, която изразява: Трансформация (като на Феникс), контролирана енергия, просветление, учене/преподаване като процес.
Проявява се в материалният свят като: Изкуство, техника, технология, подобряване на уменията, училище, звездите
При гадаене: (+) Артистично или друго умение, занаят, трансформация, потомство, нова информация
(-) Болест, чума, разлагане, невъзможност, липса на креативност, непросветеност, арогантност, елитаризъм, твърде много концептуализация. 
Управлява: 
- Изследването на всичко, което е по-велико от нас и по-голямо от нас
- Вдъхновението, ентусиазма, желанието за учене
- Изследването на прадигмите, търсенето на истина
- Разкриване на скритото с цел да получим знание - като усвояваме нова информация
- Подобряване на уменията в която и да е било сфера
- Женски окултни тайни
- Светлината, която се ражда вътре в нас, възможността за наблюдение.


Кейноуз символоизира контрола и овладяваето на огъня с цел топлина и просвещение. Тя символизира опитомените, овладени качества, които имаме и енергиите, които са извън нашия контрол. Турисауз символизира създаването на инструментите, но Кейноуз символизира използването им. Тя също така е мистерията на трансформацията и нашата сила да творим така, както природата го прави.
Всеки от нас трябва да носи собственият си факел и да създаде пътека от светлина, която да води през тъмнината. Тези факли никога не загасват и могат да бъдат изпозлвани като пътеводни знаци по пътя на познанието, което са оставили предците ни, за да получим инструментите и знанията, които са символизирани от Оунсуз. Наше право е да използваме знанието на миналите поколения в настоящият си живот.
Научните методи и изкуството са начини за намиране на истината, символизирани от Кейноуз, но начин за намиране на истината са всички безстрашни набези в мрака на неизвестното, който са символизирани от Pertho. Всички тези способи са създадени за търсене на просвещение. Човек се ражда с вродени знания, оставени от предишните поколения, вградени в генетичната ни памет и трябва да помним, че едно от когнитивните ни сетива е и интуицията и Кейноуз я управлява.
Кейноуз е като библиотека и енергията й има неограничен потенциал за продобиване на нови знания и умения и изучаване на непознати неща и места.
Понякога е нужно да поровим много надълбоко, за да открием познанието, което ще ни помогне. Кейноуз символизира постигането на знание, а не самото знание. Тя не е истината, а търсенето на истината. Кейноуз е повече процес, отколкото крайната цел.
Кейноуз може да бъде използвана по време на учене, но това, което трябва да помним е, че арогантността, елитаризма, които се раждат на базата на това какви знания имаме ние и какви знания имат другите, показват нарушена връзка с принципите на Кейноуз. Информацията е създадена, за да се разпространява свободно и ние не би трябвало да я възпираме.

Източник:

Коментари

Популярни публикации от този блог

Мечовете в любовните въпроси

Пентаклите в любовни въпроси

Кратък преглед на ... Таро на Търсещия