Методи за приблизителна ректификация

Ректификацията е част от наталната астрология, която се занимава с точното установяване на времето на раждане. У.Лили с право в труда си "Християнска Астрология" предупреждава студентите по астрология да не пристъпват към каквито и да е било други анализи на картата преди да са направили ректификация. В днешни времена, естествено, неизвестните не са толкова, колкото са били по време на У.Лили и повечето от нас знаят часа си на раждане поне с приблизителна точност. Това не означава, че ректификацията не е за вас. С колкото по-точен час на раждане разполагате, толкова по-добре за вас.
Голям проблем за хората, които започват да се интересуват от астрология или желаят да направят астрологическа консултация, е, да разберат колко важно е това. Твърдението на родители и близки в това в колко часа сте се родили не е достатъчно. Добре е да проверите истинността на твърдението със справка в общината за записания в акта ви на раждане час и след това да пристъпите и към астрологическа ректификация. Записаният ви час на раждане в общината също може да даде отклонения от събитийността, тъй като
във всяка болница на първо място идва грижата за новороденото преди попълването на документацията. 
В какво всъщност се изразява важността на точният час на раждане за астрологическата карта?
В наталната астрология - Изгряващият знак (асцендент) се сменя на всеки два часа. Това означава, че приблизително на всеки 4 минути знакът на асцендента изминава един ъглов градус. С асцендента се движат всички останали куспиди на домовете и променят градусите си. Домовата система е с критично значение в наталната астрология и е основополагаща за определянето на развитието на човека в различните сфери на живота. Освен това, дори и малко отклонение от точният час на раждане, понякога води до смяна на дома на планетите - които от своя страна, освен външните обстоятелства, определят и характера ни.С други думи - не се произнасяйте за това колко истинна е астрологията, ако сте опитали да правите свое изследвано, базирано на неректифициран час на раждане.
В предиктивните дялове - Часът на раждане е още по-важен в предиктивните дялове на астрологията. По отношение на транзитите важи онова, което казах и за наталните планети - без точен час има отклонение от определянето на точният момент, в който транзитната планета напуска един дом и се премества в друг. А това влияе на нагласите ви и на обстоятелствата около вас. По отношение на прогресиите, отклоненията могат да станат още по-големи, защото отклонение в един ъглов градус в прогресиите се явява една година като времеви период. Това означава, че ако, например, отидете на астролог и часа ви е сбъркан с 4 минути повече или по-малко, събитията, които той  ви предсказва могат да се случат много по-късно от определеното от него или изобщо да не се случат. Хипотезата, в която не се случват, е когато астрологът е определил характера на дадено събитие по съчетаното въздействие между прогресия и транзит, но за една година по-рано или по-късно (или 4 минути на вашия сбъркан час на раждане), този транзит може вече да е излязъл извън орбиса и да е изгубил влиянието си.

На вниманието ви представям два метода за приблизителна ректификация от античната астрология. Те са сравнително лесни за приложение, но дават отклонение до към 5-6 градуса от резултата, който би излязъл, ако се използват по-точни методи. Все пак може да са полезни на тези от вас, за които не могат да определят точността на часа си дори и до толкова поради различни обстоятелства.Везните на Хермес:

Този метод се оповава на две основни, взаимообусловяващи се твърдения, свързани с картата на зачатието, т.нар "пренатална" карта. Чрез него ще построим картата на зачатието и чрез нея ще установим градуса на асцендента в наталната карта. 

1. Върха на асцендента или десцендента в наталната карта съвпадат точното положение на Луната по знак и по градус в момента на зачатието. 
2. Асцендентът или десцендентът в картата на зачатието са същите по знак и градус като Луната в наталната карта.

- Изгответе карта, която предхожда рожденият ви ден точно с 273 дни - т.е точно 9 месеца назад от раждането ви. 
- Проверяваме фазата на Луната в наталната ни карта. Ако Луната е нарастваща, ще поставим нейният градус като асцендент на зачатието. Ако е намаляваща, ще поставим нейния градус като десцендент на зачатието. Хората, родени при новолуние и пълнолуние да не се притесняват да прилагат този метод, Луната им все е или намаляваща, или нарастваща. Например, аз имам Слънце на 6 гр в Рак и Луна на 19 гр. в Козирог, родена съм при пълнолуние, но точното пълнолуние вече е преминало, на шестият градус Рак, следователно Луната в картата ми е намаляваща.

- Следващата стъпка е да погледнем дали Луната в наталната ни карта е над хоризонта или под хоризонта. 
          + Ако Луната е НАД хоризонта и е РАСТЯЩА, продължителността на бременността е по-малко от 273 дни. Това означава, че ако например картата, която сте построили да предхожда раждането ви точно с 9 месеца, е за 20 февруари и бъдещата корекция (която по-надолу ще видите как се прави) дава отклонение 3 дни, построявате картата за 23 февруари. Давам пример, защото много хора се объркват точно тук
     + Ако Луната е НАД хоризонта и е НАМАЛЯВАЩА, продължителността на бременността е повече от 273 дни. При същия пример като горния, вместо да добавите дните, ще ги извадите, ще построите картата за 17 февруари.
 + Ако Луната е ПОД хоризонта и е РАСТЯЩА, подължителността на бременността е повече от 273 дни.
+ Ако Луната е ПОД хоризонта и е НАМАЛЯВАЩА продължителността на бременността е по-малко от 273 дни.

- Следва да определим колко точно дни трябва да извадим или прибавим в зависимост от хипотезата, в която се намираме. Отворете картата, която предхожда раждането ви точно с 273 дни и погледнете скоростта на Луната. Ако използвате astro.com отворете я като натална карта от extended chart section и цъкнете на additional tables (PDF) в горния ляв ъгъл на картата. Излиза ви положението на планетите и скоростта, с която са се движили, включително и Луната. Запишете тази скорост на някакъв отделен лист, на който ще си правите сметките.
- Връщаме се в наталната карта и изчисляваме растоянието между Луната и Асцендента, ако Луната в НАТАЛНАТА карта Луната расте или разстоянието между Луната и Десцендента, ако Луната в НАТАЛНАТА карта намалява. За да сметнете по-лесно тези градуси, използвайте пак астро, ком и в extended chart section изберете Merz Style от Chart drawing Style. В ъгъла на всеки знак пише кореспондиращите му градуси. Например 0 градуса Дева са записани като 150 градуса за цялата окръжност. За да сметнете 17 градуса Дева, 150+17 = 167. По този начин по-лесно ще извадим нужните градуси.
- Получената разлика от градуси делим на скоростта на Луната, която си записахте отделно на листчето - т.е скоростта на Луната от картата, която е точно 273 дни преди раждането ви. Числото, което получавате от деленето, са дните, които трябва да извадите/прибавите, за да получите пренаталната си карта. 
-Твърде възможно е да не получите цяло число, а например 5.9 или нешо такова. Закръглете го до по-близкото цяло, няма смисъл да смятате часове, минути, защото ще използваме горните твърдения за взаимообусловеността между асцендента/десцендента и Лунния знак в двете карти. На построената карта поставете за асцендент/десцендент знака и градуса на Луната от наталната ви карта. Ако Луната е растяща в наталната ви карта, нейния знак е асцендента на картата на зачатието. Ако Луната намалява в наталната ви карта, нейния знак е десцендента на зачатието.Анимодар

Анимодар е метод за приблизителна ректификация, който е описан подорбно в "Тетрабиблос на Птолемей". За отправна точка той използва пренатална
та сизигия. . Ще трябва да смятаме есенциални и аксидентални достойнства по секти, триплецити и какво ли не, та ще е добре да се знае за какво става въпрос. За тези от вас, които не са сигурни в калкулациите си и нямат толкова знания, безплатната програма Morinus, която може да намерите в Интернет, може да направи сметките. Нека накратко обясним терминологията, за да знаете какво правите.
Пренатална сизигия - Това е последното пълнолуние или новолуние ПРЕДИ раждането ви. Подчертавам преди, защото ако дори и няколко часа след като сте се родили следва сизигия, това няма значение, вие трябва да използвате тази преди.

1. Постройте картата на новолунието/пълнолунието. При новолунието ще ви е нужен градуса, на който се намират две светила. При пълнолунието е нужно да гледате градуса на онова светило, което в картата на пълнолунието е НАД хоризонта.
2. Трябва да видите коя планета управлява този градус в тази карта. За целта трябва да калкулирате коя планета ще има най-висок бал като използвате следните признаци:
            - Кой е  управителят на триплецита?
            - Коя планета екзалтира в този знак?
            - Коя планета е на трон в този знак?
            - Управител на фас/терма
            - Участие в различни конфигурации
            - Вземете предвид и дома и как се чувства планетата в него
           - Проверете изгревната фаза на планетите и дали тя ги прави по-силни


Всеки един от тези признаци носи различен брой точки, използвайте таблицата на Птолемей за есенциалните достойнства, за да проследите стойностите. Градусът на планетата с най-голям брой точки е градусът на приблизително сметнатия асцендент. Това прави този метод изключително удобен за хора, които са родени в часове, в които асцендентът сменя знак и не са сигурни дори за изгряващия в наталната им карта знак. Ако планетата, която предяви претенция към управлението на градуса на пренаталната сизигия се намира, например на 5 градуса, логическият извод за някой, роден между два изгряващи знака е, че изгряващият по-късно е неговият. Например, ако има колебание между Водолей и Риби - Риби е изгряващият знак.
Възможно е, обаче две или повече планети да получат равен брой точки. Тогава тази, която има най-близък градус с предполагамия асцендент бележи градусът на реалният асцендент според този метод. Ако въпросните планети са в много сходен градус, то тогава ще трябва да гледаме връзката им с дневното и нощното семейство или тази с в по-тясна връзка с ключовите сфери, които са засегнати в хороскопа.

Възможно е разликата в градусите между доминиращата планета и предполагаемия асцендент да е по-голяма, отколкото между доминиращата планета и предполагаемия медиум коели. Тогава приемаме градусът на доминиращата планета за градуст на медиум коели и спрямо него пресмятаме и градусът на асцендента,*

*Когато пресметнете мястото на доминиращата планета, имайте предвид, че знака, в който се намира тя няма значение. Ако доминиращата планета е на 20 градуса Везни, например, а предполагаемия ви асцендент е на около 17 градуса дева, според този метод асцендента ви ще е на 20 градуса Дева, а не 20 градуса Везни. Вземате предвид само градуса без оглед на знака.


Коментари

Популярни публикации от този блог

Мечовете в любовните въпроси

Пентаклите в любовни въпроси

Кратък преглед на ... Таро на Търсещия