Диспозитор. Диспозиторна верига. Краен диспозитор

В основата на астрологията като наука стоят преди всичко връзките, които планетите осъществяват една между друга и връзката на планетите с конкретните знаци. Именно те  са причината да има толкова голяма разлика между "един Телец и друг Телец" и отговарят на въпроса защо хора с много подобни карти може да са толкова различни един от друг. Причината не се крие в негодността на астрологическото познание, а във факта, че дори и преместването на една планета от един знак в друг знак "завърта" наталната карта в коренно различна посока и променя йерархията на планетите. Днес ще изследваме въпроса защо и как се случва това.

Както повечето от вас знаят, надявам се, всяка една планета "господства" над един знак, а някои от тях и над два. Господството на планетата над конкретен знак е свързано със синтетичната връзка, която тя има с него. Астрологичният знак е поле за изява, а планетите са актьорите, които трябва да се изявят. Най-просто казано, господарят на знака е най-добрият изпълнител. Натурата, характерът на планетата е най-близка до ролята, която знакът изисква. Поради това, господарят на знака играе най-добре ролята. Той е и най-добрият експерт в дадено поле (знак) и в картата той да е в знака си е еквивалентно на житейската ситуация, в която служител, има не само перфектната квалификация, но и вродените таланти да изпълнява конкретна длъжност.
Не всички планети в наталната карта, обаче са тронови - т.е господари на знака, в който се намират. Най-често те са в някакъв друг, различен знак. Когато те попаднат в него, те не се намират в естествената си среда, не играят на собствения си терен, а на чужд. Техните вродени таланти и функции перфектно съвпадат с нуждите на знака, на който са господари, но в друг знак, за да изпълнят ролята си, те трябва да се нагаждат, защото са поставени в  условия, които не познават. Венера винаги си остава Венера и ще бъде кокетна, красива, дружелюбна жена (ако трябва да направя метафора), но е едно е да я оставим в козметичния салон, където тя ще бъде във вихъра си, а друго е да я оставим в офиса, където цял ден трябва да трака на компютъра (еквивалентно на знака Дева), трето е да я пратим във фитнеса (Овен). Венера започва да изглежда много различно, поради условията, в които я виждаме, но има и още нещо, по-важно - тъй като тя не знае много добре как да се държи в офиса или какво да прави във фитнеса, тя се допитва до онзи, който знае най-добре - т.е господаря на знака, който й дава инструкции как да се държи и какво да прави. Между двете планети, следователно, възниква връзка - но не пряка, както при осъществяване на аспект, а косвена - диспозиторство. Планетата, до която се допитва Венера в нашия пример, е нейният диспозитор. Диспозиторът на Венера в Овен е Марс, а диспозиторът на Венера в Дева - Меркурий - защото те са господарите на посочените знаци. Диспозиторството, за разлика от аспекта, не е среща или противопоставяне на равнопоставени страни, а е среща между планета-господар и подчинена планета. Всяка една планета е подчинена на диспозитора си и действа спрямо неговите указания.

Какво означава това за диспозитора - т.е господаря на знака - Колкото повече планети имат един и същ диспозитор, толкова в по-важно положение е поставен той  в наталната карта - защото той косвено, чрез други канали, отново прокарва принципите и влиянието си. Диспозиторът твърде вероятно сам на има на главата си някакви каши за оправяне - т.е и той е в друг знак, който го затруднява - той използва косвената си връзка с планетите в неговия знак, за да осъществи своите собствени цели, той кара планетите да действат по конкретен начин и в синхрон с неговите цели.  
За подчинената планета - Това "нюансира" допълнително планетите и променя начина им на изява. Когато Марс е диспозитор, това енергизира планетите, те действат по-агресивно и крайно, макар това да не е характерно за тях при нормални условия. Сатурн забавя, спъва, остава на режим "изчакване" планетите, на които е диспозитор, макар това да не е нормалното състояние за тях и т.н. Нещо повече - подчинената планета, следвайки указанията на своя "диспозитор" по косвен начин възприема известна част от характеристиките на знака на диспозитора си, защото какво точно заповядва диспозитора на подчинените нему планети зависи от собствения му знак. Марс в Козирог ще енергизира подчинените му планети като има даде постоянство, устойчивост, упоритост - той ги кара да "пробиват" и да се налагат във външната среда с тези качества. Марс в Лъв енергизира подчинените му планети като им налага да действат гордо, важно, за да се набиват на очи и т.н. 

Диспозиторна верига - Тя представлява графично представяне на йерархията на планетите в хороскопа. При изготвянето й се използват всички планети, но ТРАДИЦИОННИТЕ управители, а не новите. Следователно, Водолей се управлява от Сатурн; Риби се управляват от Юпитер; Скорпион се управлява от Марс. Използването на новото управство е допустимо и би могло да бъде полезно, ако новият управител е изключително акцентиран по други начини в наталната карта - например стои сам в хемисфера или нещо друго, което го кара наистина много да се набива на очи. При всички случаи, новото управство трябва да се прилага пестеливо и в в по-голямата част от случаите диспозиторната верига със старите управители съответства на обективната истина. . 
Чертаенето на веригата става от най-горните планети към по-долните за удобство. В най-горната й част, следователно вписваме планетите ни, които са на трон.

А/ Когато имаме само една планета на трон, естествено, записваме най-горе нея. В показаният пример имаме само Луна в Рак, която е на трон, другите планети нямат такова достойнство. Вписваме нея на върха на веригата. Луната управлява знака Рак, а в него, освен Луната, намираме и Юпитер - вписваме него във веригата. Юпитер управлява Стрелец и Риби - затова вписваме Слънцето, Марс и Нептун във веригата под Юпитер. Дадения на рисунката пример е по-особен, тъй като никоя друга планета, освен Юпитер няма пряк досег с Луната. Именно заради това той придобива специфично значение и това засилва влиянието му. Юпитер подава на Луната информацията от по-долните планети във веригата така, както той я е отработил и я разбира - експанзионистично, пресилено, оптимистично, леко розово. Макар Луната и Юпитер в конкретният натал да не са във физически съвпад, а да са в доста голямо разстояние един от друг, това още повече подсилва емоционалната реакция на Луната. Мисля, че не е нужно дори да посочвам колко много за този човек означава семейството, дома, обичта, топлотата и сигурността. Създаването на семейство, грижата за деца, животни е основен източник на щастие за този човек.

Б/Възможно е да имаме няколко планети на трон - тогава самостоятелно от тях тръгват отделни разклонения. Имаме, например, Марс в Овен и Меркурий в Дева - нито Марс може да се подчини на Меркурий, нито Меркурий на Марс, те съставят две различни нишки.

В/ Възможно е да нямаме нито една планета на трон. Тогава:

а/ Проверяваме за взаимна рецепция по трон, от която да тръгне диспозиторната верига.

В този пример пък съм показала две неща - първо, че понякога, когато тръгнем да чертаем диспозиторната верига от планетата на трон, не винаги ще можем да подчиним всички планети на нея. Тъй като в случая приемаме, че Уран и Нептун нищо не управляват, а и Нептун дори по новото управство нищо не управлява в тази карта, то диспозиторната верига остава недовършена, не сме изчерпали всички планети. Тогава за останалите планети прилагаме същите похвати, с които сме започнали - търсим втора планета на трон, а ако няма, търсим взаимна рецепция. Тук я намираме, тъй като Меркурий е в Стрелец, знака на Юпитер, а Юпитер е в Дева - знака на Меркурий. Подобни вериги, при които има две отделни нишки означават, че в самият човек съществува противоречие, което той в живота си се бори да разреши. Често с охота се идентифицираме с едната верига, а с другата не толкова. От конкретният пример може да си направите заключение колко важно е образованието, пътуването и знанията за конкретния човек. Авантюристичната, сензитивна, любопитна и леко хаотична втора верига подсъзнателно бива леко подръпвана в релсите и балансирана от първата, защото макар основната същност на този човек да е експанзията, свободата и приключението заради силно застъпеният акцент на Юпитер и Слънчевият знак, веригата на Сатурн хвърля сянка на съмнение чрез външните обстоятелства и вътрешните състояния, за да направи този човек по-предпазлив в решенията си. 
б/ Възможно е да нямаме нито тронова планета, нито взаимна рецепция - Тогава трябва да намерим три или повече планети, на които като разменим местата, всяка една да може да получи трона си, а след това се процедира по гореописания начин. Тук няма значение от къде ще започнем. Назовавайте управлението на планетите като тръгнете от където си искате. Помнете коя е изходната ви точка и кои планети вече сте назовали (може да записвате на лист). Когато назовете планета, която вече сте назовавали, кръгът е затворен и може да намерите кои планети оглявяват диспозиторната верига. Макар с много по-малка сила, все пак животът на индивида се завърта около темите на тези планети и те придобиват особено значение. 

Ако веригата не е твърде разкъсана, в нея се получават "нива" в които са разположени планетите. Колкото по-нагоре е една планета в диспозиторната верига, толкова по-свободно тя изявява себе си, защото се съобразява с по-малко планети. Диспозиторната верига изобразява комуникацията между планетите. Планета на първо ниво и планета на трето ниво не комуникират пряко, а осъществяват връзката си благодарение на планетата на второ ниво. Ако метафорично приемем, че планетата на трето ниво е обикновен работник, то за да може неговата препоръка да достигне до Големият шеф (и следователно да бъде уважена), то първо трябва да бъде одобрена от прекият му ръководител, който от своя страна да я предостави на Големият шеф. Планетите в най-долните нива вероятно са нуждите ни, които най-често са пренебрегвани, видоизменяни с цел да "паснат" в голямата картинка на живота ни. Това е така, защото ние се отъждествяваме и познаваме по-добре планетите в по-горните нива. Потиснатата планета от ниско ниво несъмнено води до дискомфорт, но потискането на планета в по-горното ниво определено е по-осезаемо само по себе си, защото ние инстинктивно се стремим към онова, което тази планета символизира. Нещо повече - развален "комуникатор" по диспозиторната верига несъмнено означава, че комуникацията нагоре не се осъществява или заприличва на "развален телефон", поради което губим връзка с целта и значението на живота ни. Подобно на чакра системата, където проблематичността на един енергиен център води до разстройство и на другите по-нагоре, макар нормално функциониращи сами по себе си, и тук неотработена, неосъзната планета по диспозиторната верига определено въздейства индиректно върху това колко добре се представя друга, по-горестояща планета. Именно поради това понякога ние можем да търсим проблемите, които ни спохождат в очевидните им сигнификатори - например лиспва ни лична енергия, желание за действие - виним Марс, но ако не сте намерили проблема в Марса си, макар да сте го търсили, може би трябва да погледнете онези планети, които отговарят пред него и би трябвало да го снабдяват с енергия.
Диспозиторната верига е йерахрично представяне на планетите в есенциално достойнство, а есенциалните достойнства са непроменими и като такива те символизират непроменимите качества, които притежаваме и с които трябва да живеем. Каквито и избори да правим в живота, колкото и да се сменят прогресиите, дирекциите, транзитите, ако в наталната ни карта имаме Венера в Овен, тя си остава в Овен до края и това ни дава определени характеристики, с които трябва да живеем. По същия начин не можем да променим диспозиторната си верига.

Краен (финален) диспозитор - Тогава, когато диспозиторната верига е оглавявана от една - единствена планета, която по пряк (когато планетата отговаря непосредствено пред него) или косвен начин (тогава, когато планетата отговаря пред него, опосредена от друга планета) упражнява контрол върху всички останали планети, тя се нарича краен диспозитор. Крайният диспозитор е изключително важен в натала, защото той определя края на начинанията ви, как всичко свършва. Негова е финалната дума. Възможно е в някои карти крайният диспозитор да е аксидентално по-зле поставен от други планети, но това няма значение и не променя факта, че той определя края на начинанията ви. Другите планети определят пътя, начина, по който се действа. Ценностите на тази планета се превръщат и във ваши ценности, в основно верою в живота.
Според някои астролози, за да е налице краен диспозитор на хороскопа, планетата само пряко трябва да контролира останалите планети. Приемането на такова становище неоснователно ограничава приложението му. Все пак се съгласяваме, че прекият контрол засилва влиянието на крайният диспозитор още повече.

Силно препоръчвам прилагането на този метод, който намирам за много полезен от астропсихологическа и енергийна гледна точка. Благодарение на него, за себе си и за други съм намерила отговор на не малко въпроси.

Използвани източници:

http://www.astrologyweekly.com/forum/showthread.php?t=65660

https://www.youtube.com/watch?v=uBfe0crVmLY
https://www.youtube.com/watch?v=pC2elOkJN2o


Тъндър, 07.2015 г. 

Коментари

  1. Благодаря много, Тъндър! За този тип диспозиторство само бях чувала и тази статия ми донесе нужното знание по темата. За мен интересен момент е изграждането на веригата върху традиционните управители - нужно ми е малко да разсъдя, за да стигна до своя отговор защо :) Харесвам блога ти, харесаха ми и видеата с разкази по Таро. Желая ти вдъхновение, в каквато и посока да решиш да го прилагаш!

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

Популярни публикации от този блог

Мечовете в любовните въпроси

Пентаклите в любовни въпроси

Кратък преглед на ... Таро на Търсещия