Как да получим повече информация от Таро гледането си чрез елементите?Както мнозина от вас знаят, аз не съм любител на големите подредби, тъй като смятам, че дори и от няколко карти можем да извадим много важна информация, точно отнасяща се към въпроса, без ненужни отклонения.
Методът, който днес ще ви представя и който може да даде една интересна гледна точка спрямо гледанията ви с по-малко карти (а и с повече всъщност), се нарича  метод на триадите.  Този начин на разглеждане на участващите в подредбата карти е от изключителна важност при приложението на "Отварянето на Ключа" - една от най-големите, ако не и най-голямата, подредба с Таро, която се състои от общо пет операции, които биха могли да бъдат самостоятелни подредби.  

Прилагането на методa, за който говоря по време и на петте операции при "Отварянето на Ключа" се основава на взаимоотношенията между различните елементи и се състои в това да разгледаме картите в подредбата си по тройки и да видим динамиките, които се случват във всяка тройка. 

Нека припомним боите и техните съответствия:

- Жезли - Огън

- Чаши - Вода
- Мечове - Въздух
- Пентакли - Земя
- За да определим елемента, който управлява даден голям аркан, трябва да имаме предвид традиционното му астрологическо съответствие (вж. астрологическите кореспонденции в тази статия). Така Дяволът, например, бидейки Козирог, е Земя; Звездата, бидейки Водолей, е въздух и т.н. Елементът на картата отговаря на елементът на астрологическия знак, на който съответства.

- Големите аркани, които съответстват на планети са със следните елементи (по Кроули):
  1. 0 - Въздух
  2. I - Въздух
  3. II - Вода
  4. III - Земя
  5. X - Огън
  6. XII - Вода
  7. XVI - Огън
  8. XIX - Огън
  9. XX -Огън
  10. XXI - Земя
Картата, която е най-важна, е средната в триадата (заради това,  най-добре се прилага при гледане с три карти; подредби в които има по три карти на ред или три карти на колона). Нейният елемент е определящ за достойнствата на другите карти - т.е другите две карти "се чувстват добре" тогава, когато техният елемент е в съгласие с този на средната карта.
 
A/ Най-хармоничните отношения се създават между двойките Огън/Въздух; Земя/Вода - Затова, ако 5 пентакли  е заобиколена от 6 чаши от едната страна и Дама чаши от другата, това ви дава важно събитие, по-сигурен отговор, "крещящо" изпълнение на картите, което иска да му обърнете внимание.
- Комбинация от Огън и Огън - Интензитетът на подобни комбинации е много силен и експлозивен. Енергията може да се използва, за да се "впрегне" творческия потенциал, но може да има и разрушително влияние, ако не бъде овладяна.
- Комбинация от Въздух/Въздух - Това са комбинации, които поставят силен акцент върху откритите възможности за разглеждане на въпроса от интелектуална гледна точка; свобода в общуването, разглеждане на абстрактните идеи. Тук, обаче, липсва всякаква форма на практичност и стабилност.
Комбинация от Вода и Вода - Подобни комбинации често оказват една доста разрастнала се зона на комфорт по отношение на това, за което се пита. На човекът, за когото се пита, му е много удобно в ситуацията, в която се намира. Дори да се отнася за негативни чувства (например комбинации с 5 чаши), това означава, че той е пасивен и към момента, не е готов да напусне ситуацията.
- Земя и Вода - Щастливи в пасивността си, тези два елемента, съчетани на едно място, могат да си позволят лукса да не се движат особено много, тъй като взаимно се допълват и едва ли  изпитват неудобство.
- Огън и Въздух - Това не са особено стабилни комбинации, но за сметка на това дават бързо развитие на въпроса. Вдъхновението, присъщо на Огъня, намира адекватен начин да се изрази чрез словото на Въздуха.
Б/Огън/Земя и Вода/Въздух са неутрални във взаимоотношенията си. Попаднали в една триада, те нямат нищо против едни други, но дават умерено силни въздействия и събития.
- Огън и Земя - "Приятелството" им се основава на това, че в тези комбинации има едновременно амбиция, идея, страст за осъществяване на целите, но и стабилност, продължителност, която да спомогне за пълното реализиране на възможностите. Балансът на това съдружие е крехък.
- Вода и Въздух - Когато и двете стихии са представени умерено, се намира средния път между активното и пасивното, между логиката и чувствата, но ако едно от двете е значително по-силно от другото, то второто ще бъде потиснато до такава степен, че ще изчезне.
В/ Огън/Вода и Въздух/Земя са нехармоничните комбинации и те отказват да си сътрудничат. Поради това създават слаби комбинации едни с други, тъй като взаимно се борят и биха могли да се унищожат.
- Огън и Вода - Огънят е твърде напорист за водата. Тя определено няма да се зарадва на присъствието му и ще му гледа като на дразнител. Да, понякога Водата има нужда да се събуди и да се раздвижи малко, да напусне  въображаемия си свят и да се дистанцира от чувствата, но определно начина, по който огънят я провокира няма да й бъде приятен.
Въздух и Земя -  Земята не може да оцени абстрактните идеи на Въздуха и да се съобрази с изискванията му. От нейна гледна точка Въздухът е нервак, който не знае какво иска, следователно и тя няма как да разбере какво иска той. Поради това го пренебрегва и остава неподвижна. 

Тези основни положения водят до няколко извода при прилагането на елементите във вашите Таро гледания:

1. При този подход картите не се разглеждат като отделни събития или  разделни фокусни точки. Двете карти, заобикалящи средната, са нейно продължение, способи, чрез които тя се изразява в конкретния случай.

2. Както вече беше казано, когато средната карта е заобиколена от други две, които са "врагове" на нейната стихия, събитието, за което става въпрос, не е с голяма важност. Не задавате правилните въпроси или ако питате за събития, а не съвети за вътрешни състояния, не ви очаква кой знае какво раздвижване.


На снимката виждате един драстичен пример, в който има два големи аркана и на практика, би трябвало да обещава силно изразено, трансформиращо събитие. Въздушеният елемент на двете странични карти, обаче, не се съчетава със земния елемент на средната. Въпросът касае нуждата от съвет на питащия, как да постъпи в определена ситуация. При анализ на картите, дори да не вземем предвид достойнствата на планетите, ще се убедим, че той няма особено голям избор, тъй като Любовниците, индикиращи правото му на такъв, стоят в ляво и са по-скоро относими към минали събития. Сегашата ситуация е представена от Вселената, която е символ на  края на един цикъл. Дали обстоятелствата, за които питащият има нужда от съвет не са се стекли вече така, че съветът да му е ненужен? Седемте меча, стоящи в бъдещето показват последствията от прекомерният анализ, който понякога води до чувство за безполезност. Връщаме се отново и към обяснението за отношенията между Земя и Въздух - "земята не оценява абстракните идеи на въздуха ... поради това го пренебрегва" - така външните обстоятелства около питащия са се развивали (земята е правила това, което прави - да материализира и не се е интересувала от нуждата за анализ на въдуха) и в последствие питащият е пропуснал възможността си. 
3. Най-интересни са случаите, в които от едната страна на средната карта в триадата стои друга, с която имат хармонични отношения, но от другата страна има карта във враждебна стихия (т. нар "триада - мост"). В такъв случай двете карти в хармонична стихия образуват "съюз" - Средната карта от триадата "тегли" енергия от приятелската карта, за да осъществи своя принцип и да се пребори с картата в неприятелската стихия. Следователно, често картата, която няма хармонични отношения с другите две, може да символизира препятствие или характерна черта на питащия (или на този, за когото се пита), което стои на пътя на релизиране на събитието или събитие и действие, което питащият (или този, за когото се пита), не е склонен да направи. Събитията, заложени в такива комбинации често са със среден интензитет, тъй като вътрешната борба в комбинацията представя борба на стихиите и в живота ни, а там където има борба, често се отнема известна доза енергия. Да приемем, че в този случай въпросът е бил "Какви действия ще предприеме Х към мен". Средната карта е Шестица чаши и тя като шестица, показва задоволството от стабилността на конкретна ситуация, тъй като е балансирана карта. Несъмнено носи положителните качества на водния си елемент като дълбоки емоции, удоволствие, дори и хубави спомени. Основният принцип на водещата карта, който ще определя поведението на човека, за когото се пита, ще е: "В сегашния момент (или в миналото, дори и по-често) съм (или бях) в достатъчно добра ситуация. Тъй като се страхувам, че ще изгубя това, което имам, предпочитам да не предприемам нищо". Принцът чаши би се съгласил с този подход напълно. Въпреки това, тъй като Императорът, макар и отслабен и противопоставен на другите карти, изиграва ролята си като прокрадва съмнение в главата на човека, за когото питаме "Дали пък няма да е по-добре, ако направя нещо, да действам". Действието, обаче, твърде вероятно да приеме характерната форма за водата - с намеци, малки жестове, нищо категорично. Възможно е човекът, за когото се пита, силно да се противопоставя на идеята за активно, категорично действие във вътрешния си диалог. В края на краищата, Императорът няма да е достатъчно силен, за да направи нещо, с което смело да оспори status quo - то. Питащият ще трябва да се задоволи с някой друг букет цветя и анонимно стихотворение, оставено в пощенската кутия и няма да може да каже или изрази пред този, за когото се пита съмненията си, че е той, освен ако не иска да звучи доста пресилено и необосновано.


Източници:
1. Polyphonic Tarot - youtube
2. Corax

Коментари

Публикуване на коментар

Популярни публикации от този блог

Мечовете в любовните въпроси

Пентаклите в любовни въпроси

Кратък преглед на ... Таро на Търсещия