Публикации

Показват се публикации от май, 2016

Ошо Дзен - XX - Отвъд илюзията

Изображение
Вселена: *дава информация* Аз: Да бе! Вселена: Да! Аз: Не може да бъде! Вселена: Все някъде може, случило се е тук! Аз: *мисли си, че си въобразява* Вселена: *тлъсти знаци* Аз: *мисли си, че си въобразява за знаците* Вселена: *още по-тлъсти знаци* Аз: *действа спрямо информацията, резултатът е облекчение и огромно задоволство* Вселена: *любвеобвилни знаци от различни размери, съобразени с дълбочината на последващите ми съмнения* Ежедневно получаваме съобщения от Вселената. Друг е въпросът колко от нас се вслушват в тях. Независимо дали е усещането ви, че ако отидете до по-далечния магазин, където ходите по принцип по-рядко, вместо на по-близкия, защото знаете, че онова, което търсите няма да намерите на обичайното място или е зрънце чисто просветление, толкова трансформиращо, че преобръща изцяло житейската ви философия, истината е, че винаги сме заобиколени от този огромен информационен поток.

Ошо Дзен - 10 огън - Излизане от ограниченията на съзнанието

Изображение
"Обърни внимание" - каза Вселената - "попаднала си в състояние на вибрационен вакуум. Но това вече няколко пъти ти го казах! Ох, колко трябва да повтарям!" Знам, Вселено. И днес, и вчера, а може би и онзи ден, съзнателно избрах да се държа като глупаче, да отпусна тялото си ... и когато животът наби спирачки ... да попадна в инерцията на старите си навици. Та, ето скъпи читатели, за това ме виждате на илюстрацията, навряна в малката кутийка на остарелите ми представи, която в доброто старо време удобно ме събираше, но сега, като съм натрупала опит и съм се поразширила, нещо ми утеснява. Знам изхода. Отново ще премина пътя и ще се върна в онова приятно състояние на задоволство, на място, където астралните ми телеса могат свободно да се реят, необезпокоявани от стените на никоя кутийка. Ето го моето know-how за този процес на излизане и всеки, който чувства че ....